top of page
Doctor with Computer

ONZE VISIE

Bij Medikoplus streven we ernaar u professionele hulp te bieden in een sfeer van vertrouwen en gemoedelijkheid.
Er is aandacht voor de persoon, en je eigen verwachtingen rond gezondheid.
Er is aandacht voor de persoon, zijn gezin, omgeving en netwerk.
Iedereen zoekt een balans met zichzelf in het licht van persoonlijke, sociale, fysieke en emotionele uitdagingen. Dit alles gekaderd in de zingeving van het leven.
We helpen u graag op weg richting een goede gezondheid.

Praktijkinfo: About Us

WAARVOOR KAN U BIJ ONS TERECHT?

HUISARTSGENEESKUNDE,

LEEFSTIJLGENEESKUNDE EN PREVENTIE,

ADVIES ROND VOEDING EN SUPPLEMENTEN

HEALTH AND NUTRITION SUPPORT (NUTRITION COACHES), SPECIFIEKE LABO ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN LEEFSTIJLGENEESKUNDE (HEALTHCHEK, NUTRITIONELE CHECK - VITAMINES, DARMMICROBIOOM,...)

 • Algemeen advies over uw gezondheid

 • Diagnose en behandeling van uw klachten, zo nodig in overleg met een specialist

 • Preventie (rookstop, screening darmkanker, baarmoederhalskanker, borstkanker, hart- en vaatziekten)

 • Opvolging van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en longziekten, artrose enz.

 • Begeleiding bij psychische problemen

 • Preoperatieve onderzoeken, zoals gevraagd door het ziekenhuis

 • Zwangerschapsbegeleiding, in samenspraak met uw gynecoloog

 • Reisadvies

 • Palliatieve zorg

 • Wondhechting en wondzorg

 • Algemene check-up in kader van verzekeringsonderzoeken

 • Begeleiding bij het Pronokal (PnK)dieet

 • Voedingsadvies bij medische problemen, zowel als algemeen voedingsadvies

 • Informatie over vitamines, en voedingsupplementen

 • stresscontrole (hartcoherentie, meditatie, brainspotting) via revive coaching

 • slaaphygiëne en mentale focus via revive coaching

 • orthomoleculaire voedingsadvies en therapie via revive coaching

Nurse Talking to Patient

RAADPLEGING

Nurse Making Notes

HUISBEZOEKEN

Hospital

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Nurse Talking to Patient

VOEDINGSADVIES

Praktijkinfo: Our Services

ONZE TARIEVEN

 • bij de huisarts tarieven volgens conventie

 • meer info via het riziv

Doctor Using Digital Tablet
Praktijkinfo: About Us
Medical form with stethoscope

GDPR

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

In respect voor de GDPR is het met uw akkoord dat we uw algemene en gezondheidsgegevens bewaren, en met uw akkoord dat we uw gegevens - indien nodig- uitwisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attes) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten.

Elke patiënt heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals het recht op gegevens verwijderen, beperking van verwerking en het recht op overdracht van gegevens.

Voor meer info kunt u steeds bij de huisarts Dr Wim Samyn terecht.

Praktijkinfo: About
bottom of page